Obsah

Nieloľko dôležitých telefónnych čísel

  • 112-jednotné európske číslo tiesňového volania na privolanie záchranných zložiek.
  • 155-rýchla zdravotnícka pomoc.
  • 158-polícia.
  • 150-hasiči.
  • 159-mestská polícia.
  • 18 155-letecká záchranná služba.
  • 18 300-horská záchranná služba.
  • 02 5477 4166-toxikologické informačné centrum.
  • 0850 111 313-linka záchrany, odborníci navigujú volajúceho, ako poskytnúť prvú pomoc.