Obsah

Obecný urad

Starosta obce: Milan Medveď
Zástupca starostu obce: Dalibor Ďuriš
Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Dalibor Ďuriš
  2. Igor Kršák
  3. Jaroslav Sojka
  4. Ing. Ján Škorňa
  5. Andreja Medveďová

Hlavný kontrolór obce: Alica Kršáková

Administratívny pracovník:  Jozef Siničák