Obsah

prázdniny

Materská škola

Naša obec má zriadenú jednotriednu Materskú školu, ktorá sa nachádza v budove Obecného úradu

Rimavské Zalužany č. 1
980 53 p. Rimavská Baňa

Prevádzka materskej školy:
Pondelok - piatok  od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

Riaditeľka  MŠ:

Ľubica Knappová
tel.č.: 0902 371 377

Učiteľka MŠ:

Eva Pačmárová
tel.č.: 0918 619 038

Jedáleň pri MŠ:

Jarmila Lajzová
tel.č.: 0908 932 301