Obsah

Kontakty OcÚ

Adresa:

Obecný úrad Rimavské Zalužany
Rimavské Zalužany č. 1
980 53 Rimavská Baňa

IČO:  00649830
DIČ: 202127563

Starosta:
Milan Medveď, tel: 0908932630

Sekretariát: 
Tel.: 047 / 549 52 23
E-mail: obec@rimavskezaluzany.eu
 

Kompetencie:
Obec Rimavské Zalužany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Iné:
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@rimavskezaluzany.eu

Spoločný stavebný úrad

Spoločný obecný úrad stavebný so sídlom na Mestkom úrade v Tisovci, pracovisko - budova Sociálnej poisťovne, 1 poschodie, ul. K. Mikszáta 6, 979 01  Rimavská Sobota.

Kontakt:
Mgr. Slováková Renata
047 / 381 02 12

Úradné hodiny:
Pondelok  8.00 - 16.00
Utorok       nestránkový deň
Streda       8.00 - 16.00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8.00 - 12.00