Obsah

Údaje o obci

Samosprávny kraj:            Banskobystrický
Okres:                                 Rimavská Sobota
Mikroregión:                      Rimava-Rimavica
Región:                               Malohont
Miestna akčná skupina : MAS Malohont
Počet obyvateľov:            343
Rozloha:                            464 ha  / k.ú. Príboj a k.ú. Rimavské Zalužany /
Prvá písomná zmienka:  v roku 1164

Hustota:                            73,12 obyv./km2
Časové pásmo:                SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška:          250 m n. m.
Tel. predvoľba:                 +421-42
 

http://www.sodbtn.sk/obce/obec.php?kod_obce=557811