Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 421x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 2,368x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 484x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 388x | 10.01.2018

Majetkové priznanie Stiahnuté: 140x | 10.11.2021

Miestne poplatky Stiahnuté: 402x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 383x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 391x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 401x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 275x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 302x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 272x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 403x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 230x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 415x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 362x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 382x | 10.01.2018

Stránka

  • 1