Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 387x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 2,269x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 433x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 358x | 10.01.2018

Majetkové priznanie Stiahnuté: 108x | 10.11.2021

Miestne poplatky Stiahnuté: 366x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 350x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 352x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 359x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 240x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 263x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 237x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 368x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 192x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 377x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 331x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 351x | 10.01.2018

Stránka

  • 1