Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 239x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 1704x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 268x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 214x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 240x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 225x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 217x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 226x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 113x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 130x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 110x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 230x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 73x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 236x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 212x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 216x | 10.01.2018

Stránka

  • 1