Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 256x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 1806x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 285x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 232x | 10.01.2018

Majetkové priznanie Stiahnuté: 10x | 10.11.2021

Miestne poplatky Stiahnuté: 256x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 240x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 235x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 241x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 127x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 144x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 125x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 250x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 94x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 252x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 237x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 237x | 10.01.2018

Stránka

  • 1