Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 219x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 1638x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 251x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 195x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 220x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 208x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 198x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 209x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 98x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 117x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 94x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 209x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 56x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 216x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 195x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 199x | 10.01.2018

Stránka

  • 1