Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 274x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 1951x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 310x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 256x | 10.01.2018

Majetkové priznanie Stiahnuté: 29x | 10.11.2021

Miestne poplatky Stiahnuté: 275x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 261x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 251x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 266x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 149x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 173x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 141x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 274x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 110x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 274x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 252x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 261x | 10.01.2018

Stránka

  • 1