Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 309x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 2,041x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 342x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 289x | 10.01.2018

Majetkové priznanie Stiahnuté: 57x | 10.11.2021

Miestne poplatky Stiahnuté: 304x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 294x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 285x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 298x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 173x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 204x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 171x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 307x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 135x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 316x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 276x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 292x | 10.01.2018

Stránka

  • 1