Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 344x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 2,163x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 370x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 316x | 10.01.2018

Majetkové priznanie Stiahnuté: 79x | 10.11.2021

Miestne poplatky Stiahnuté: 328x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 319x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 316x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 320x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 205x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 229x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 200x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 328x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 160x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 346x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 301x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 319x | 10.01.2018

Stránka

  • 1