Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 193x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 1430x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 223x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 169x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 194x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 183x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 169x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 185x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 74x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 90x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 69x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 183x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 28x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 191x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 169x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 174x | 10.01.2018

Stránka

  • 1