Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 150x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 1114x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 179x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 130x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 153x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 142x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 127x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 145x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 36x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 53x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 34x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 141x | 10.01.2018

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 146x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 126x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 133x | 10.01.2018

Stránka

  • 1