Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 243x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 1716x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 272x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 218x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 244x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 228x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 220x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 229x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 116x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 133x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 113x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 235x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 78x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 239x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 218x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 221x | 10.01.2018

Stránka

  • 1