Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 137x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 882x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 158x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 118x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 127x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 127x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 110x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 133x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 24x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 22x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 20x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 126x | 10.01.2018

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 128x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 113x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 120x | 10.01.2018

Stránka

  • 1