Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 109x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 539x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 133x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 94x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 106x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 94x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 89x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 102x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 7x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 6x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 6x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 95x | 10.01.2018

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 96x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 93x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 95x | 10.01.2018

Stránka

  • 1