Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 230x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 1670x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 257x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 203x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 228x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 216x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 205x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 217x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 105x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 122x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 100x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 217x | 10.01.2018

Vyjadrenie suseda Stiahnuté: 64x | 27.08.2020

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 224x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 203x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 206x | 10.01.2018

Stránka

  • 1