Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Ako triediť odpad v domácnostiach Stiahnuté: 120x | 10.01.2018

Cenník a smernica - rybárske povolenie Stiahnuté: 690x | 10.01.2018

Dane a poplatky za TKO 2017 Stiahnuté: 143x | 10.01.2018

Detský rybársky lístok Stiahnuté: 101x | 10.01.2018

Miestne poplatky Stiahnuté: 112x | 10.01.2018

Nájomná zmluva na hrobové miesto Stiahnuté: 102x | 10.01.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 94x | 10.01.2018

Ohlásenie o drobnej stavbe Stiahnuté: 107x | 10.01.2018

Posúdenie odkázanosti - Lekársky nález Stiahnuté: 13x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - vyhlásenie o majetku Stiahnuté: 12x | 18.10.2019

Posúdenie odkázanosti - žiadosť Stiahnuté: 11x | 18.10.2019

Prihlásenie psa Stiahnuté: 102x | 10.01.2018

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 102x | 10.01.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 99x | 10.01.2018

Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuté: 101x | 10.01.2018

Stránka

  • 1