Obsah

Správy

16.07.2021

Cestovný poriadok - vlaky

Nový Cestovný poriadok - vlaky

Detail

16.07.2021

Odvolanie ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v RS Odvoláva ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 15.07.2021 od 8.00 hod.

Detail

14.07.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zastupiteľstvo 6.8.2021 o 17.00 hod.

Detail

23.06.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v RS V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)v územnom obvode okresu Rim. Sobota od 23.06. 2021, od 12.00 hod. do odvolania

Detail

22.06.2021

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov

Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Detail

09.06.2021

Výluka vlaku

Obraciam sa na Vás s prosbou o informovanie občanov mestským/obecným rozhlasom o výluke medzi železničnými stanicami Rimavská Baňa – Rimavská Sobota dňa 11.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h. v dôsledku ktorej budú osobné vlaky v uvedenom úseku nahradené autobusmi.

Detail

07.06.2021

Výluka vlaku

Obraciam sa na Vás s prosbou o informovanie občanov mestským/obecným rozhlasom o výluke medzi železničnými stanicami Jesenské - Rimavská Sobota dňa 9.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h. v dôsledku ktorej budú osobné vlaky nahradené autobusmi. v úseku Rimavská Sobota – Jesenské a Rimavská Baňa – Jese

Detail

07.06.2021

Deň narcisov

Deň narcisov

Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na skrátené číslo 848 (SMS v hodnote 3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni.

Detail

02.05.2018

Stavanie mája 2018

Stavanie mája 2018

Tradičné stavanie mája v obci.

Detail

06.02.2018

Pyramída a domček pre detské ihrisko

Pyramída a domček pre detské ihrisko

Pyramída a domček pre detské ihrisko

Detail

06.02.2018

Stretnutie s dôchodcami 2017

Stretnutie s dôchodcami 2017

Stretnutie s dôchodcami 2017

Detail

06.02.2018

Rozlúčka s prázdninami 2017

Rozlúčka s prázdninami 2017

Rozlúčka s prázdninami 2017

Detail

06.02.2018

Rozprávkový les v Nižnom Skálniku 2017

Rozprávkový les v Nižnom Skálniku 2017

Rozprávkový les v Nižnom Skálniku 2017

Detail

Kontakt

obec@rimavskezaluzany.eu

Starosta tel: 0908932630

Základné info 

Kraj Banskobystrický
Okres Rimavská Sobota
Región Rimava-Rimavica
Počet obyvateľov 340
Rozloha 464 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1362
Starosta Milan Medveď

Obec Rimavské Zalužany

Obec Rimavské Zalužany je malá dedinka, s počtom obyvateľov 340. Prvý raz ako obec ju spomínajú v roku 1136 v dôchodkovej listine rimavsko-banského plebána Martina. V roku 1439 patrila k majetku hajnáčskeho hradu. Neskoršie ju vlastnia hrachovský zemepáni.

Pamiatky
Neogotická zvonica z druhej polovice 19. storočia. Murovaná stavba na štvorcovom pôdoryse s drevenou ochodzou.
 
pamiatky