Obsah

Menšie obecné služby

Typ: ostatné
Obec Rimavské Zalužany v spolupráci s ÚPSVaR poskytuje menšie obecné služby pre obec Rimavské Zalužany a to obyvateľom obce, občanom v hmotnej núdzi, evidovaným uchádzačom o zamestnanie (ÚoZ).

Menšie obecné služby sa vykonávajú v rozsahu 10 hodín týždenne v obci Rimavské Zalužany.
Menšie obecné služby sa budú podieľať na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom obce. Ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci, poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní živelnej pohromy alebo havárie v obci. Povinnosťou obce je viesť evidenciu dochádzky obyvateľov, UoZ vykonávajúcich menšie obecné služby.
Od 1. februára 2011 obec Rimavské Zalužany zamestnáva na dohodu o menších obecných službách 4 obyvateľov obce.


Vytvorené: 10. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2018 11:24
Autor: