Obsah

Informácie o koronavíruse

Typ: ostatné
Oznam Obecného úraduVšetky informácie ohľadom koronavírusu

Nová vyhláška č. 212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. - vyhláška TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-ku.../mid/405616/.html...

Nové opatrenia od 3.3.2021 -    https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-prijala-nove-opatrenia-na-potlacenie-pandemie-ak-nezaberu-hrozi-tvrdy-lockdown-a-uzatvorenie-krajiny&fbclid=IwAR0r1_LHI-ZHD7uuyZT_uYFXJ5wsuKN3iCyZEz3KFUeMtemDyG3K6MDfffU

COVID automat od 22.2.2021 - TU - https://domov.sme.sk/c/22597889/covid-automat-okresy-farby-koronavirus.html

Informácie o otestovaných 22.-24.1.2021 v okrese Rimavská Sobota - Oznam - TU

Rozhodnutie RÚVZ - Rozhodnutie RZ - TU

ÚVZ vydal ďalšiu vyhlášku k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí -https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_2_2021.pdf

Aktuálne opatrenia - https://www.zmos.sk/plan-na-navrat-deti-do-skol-zavisi-od-situacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne hygienické opatrenia - https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-nov/

Aktuálna epidemiologická situácia -  https://www.uvzsr.sk/.../Epidemiologicka_situacia_TK...

4 kolo testovania - https://www.echoviny.sk/.../stvrte-kolo-testovania.../

Kam môžete ísť bez testu - https://www.somzodpovedny.sk/nezucastnili-ste-sa-testovania%E2%80%8B/ 

Prevádzkový poriadok - TU

Kam môžete ísť s testom aj bez testu - TU- https://www.bucany.sk/kam-mozem-ist-ked-budem-mat-negativny-test-a-co-je-povolene-pre-tych-co-na-testy-nepojdu-otazky-a-odpovede-prevzate-z-dennika-n-spracovala-veronika-f/mid/378970/.html

Uznesenie - Oznam - TU

Zákaz vychádzania  - Opatrenia - TU

NFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID- 19   https://www.mosr.sk/.../informacie-k-celoplosnemu.../

Zastupiteľstvo od 15.10.2020 - https://www.zmos.sk/zasadnutia-zastupitelstiev-v-krizovej-situacii--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR2g2HDmNPChUJq9z8vGVEuCL9I4ek5JPk94cS1Ni-uCy71c1kF-_Xqa4VA#m_405616

Nové opatrenia od 12.10.2020 - https://www.facebook.com/UradVladySR/

Koronavírus: dávajte si pozor, akým informáciám uveríte -http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus-davajte-si-pozor-akym-informaciam-uverite

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky; - Vyhlásenie - TU

ÚVZ SR vydal opatrenie k používaniu rúšok. - https://www.uvzsr.sk/.../covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia - AKTUALIZÁCIA - https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

Opatrenia od 10.09.2020 -http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf

ÚVZ zmena organizácie hromadných podujatí - https://www.zmos.sk/uvz-zmena-organizacie-hromadnych-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Registrácia pri príchede z rizikovej krajiny - https://korona.gov.sk/ehranica/?fbclid=IwAR11FyPdATZ_Zt4cQ2x0ILMx-7bvzwj4W22ZMM8I7myHEEWBQoxnYH65v9c#

Nové usmernenie hlavného hygienika

 TU-     https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-hlavneho-hygienika-oznam/mid/405616/.html#m_405616

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hh_sr_SARS_CoV_2_osma_aktualizacia.pdf

Registrácia pri príchode z rizikových krajín TU - https://korona.gov.sk/ehranica/#

Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19

TU - https://www.zmos.sk/blizsie-k-opatreniam-pre-verejne-kulturne-podujatia-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zákaz vstupu do Maďarska -  https://www.zmos.sk/cezhranicie-zakaz-vstupu-do-madarska-od-1-septembra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenia ÚVZ SR TU - https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy 

TU - https://www.zmos.sk/prehlad-zmien-v-manualoch-a-sprievodnych-dokumentoch-pre-materske-a-zakladne-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Plánované zmeny od 1. septembra 2020 TU - http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4428:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-verejnos-informovalo-onplanovanych-zmenach-od-1-septembra-2020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Opatrenia tu - Oznam - TU 

Opatrenie hromadné podujatia -  Oznam - TU

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR  - Oznam - TU

Nosenie rúška  - Oznam - TU

Pomoc pre Materské školy TU - https://www.zmos.sk/b-grohling-na-pomoc-pre-materske-skoly-vyclenili-90-mil-eur--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR3m91v2nXtAYKN91x7cy7y0BBQZkR3QQbNq8_C0jDNIWBVE5OZsnUvvQDc#m_405616

Samosprávy a chod škôl TU - https://www.zmos.sk/z-krajcir-samospravy-doplacaju…/…/.html…

Slovenská pošta ruší skrátenie otváracích hodín TU - https://www.zmos.sk/slovenska-posta-rusi-skratene-…/…/.html…

Informácia o výnimke pre obecné zastupiteľstvá TU - https://www.zmos.sk/informacia-o-vynimke-pre-obecne-zastupitelstva-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR04QjOKQpRg3HxUc6Im1jYlatsf2w7ufdxjnXZs9ZugaAbyspIdGTl_TPE#m_405616

Nové opatrenia od 20.4.2020 TU - https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1gom1N0JotTlwGA8bVcGsjbIO6Zfhn7NmM-z3ARIRN6BW0VScVbaDdOcc#m_405616 

Učíme na diaľku TU -  https://www.ucimenadialku.sk/

Pandemické ošetrovné a nemocenské TU-  https://uzitocna.pravda.sk/…/548069-pandemicke-osetrovne-a…/

Zmos podporuje TU - https://www.zmos.sk/zmos-podporuje-dalsiu-uzitocnu…/…/.html…

Novela zákona o ochrane pred požiarmi súvisiaca s ochorením COVID – 19 sa dotýkajú aj dobrovoľných hasičov obcí TU -  https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-ochrane-pred-p…/…/.html…

Sociálne služby TU- https://www.employment.gov.sk/…/koronaviru…/socialne-sluzby/

Usmernenie k zápisu deti do MŠ - TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-ps…/…/.html…

Vplyv opatrení na zamestnancov školstva - TU https://www.zmos.sk/vplyv-opatreni-uradu-verejneho…/…/.html…

Samosprávy potrebujú posilniť kompetencie - TU https://www.zmos.sk/j-viskupic-samospravy-potrebuj…/…/.html…

Možnosť vzdelávania - TU https://www.zmos.sk/moznosti-vzdelavania-oznam/mid/435031/.html?fbclid=IwAR1S2f0XhqUmmRqXYDbknuV27M-clS7xF1t4Gb3MhEVdsxb7wms9wVsnjFg#m_435031

Usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom   TU - http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Usmernenie hlavného hygienika č.6  -  Oznam - TU

Oznam o úradných hodinách ( polícia, okresný úrad a pod.) - TU  http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-aprila-dochaza-k-dalsim-upravam-v-uradnych-hodinach-pracovisk-mv-sr-dolezite-info-pre-obcanov-a-podnikatelov&fbclid=IwAR33MakxuQN_OXbLK7Y_NBRu8tPxwkA7GIuz5seBE0AqmMd817YSjMjKWV4

ZMOS - Informácia - TU  https://www.zmos.sk/podnety-na-riesenie-problemov-vzniknutych-v-suvislosti-s-pandemiou-coronaviru-v-regionalnom-skolstve-v-posobnosti-miest-a-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálna poisťovňa -  Oznam - TU  https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s?fbclid=IwAR10tyG3HYVhYJCSBp3-XcBIx52ic796mdztcZlmygqxhjLRkckkCVsibZ0

Uzatvorenie prevádzok -  Oznam - TU

Rozhodnutie ministerstva školstva  oznam - TU  https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výber z opatrení vlády SR  -   Výber - TU

Dôležité kontakty na Úrad verejného zdravotníctva  Kontakty - TU

 nakladanie s odpadom -   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Informácia o Koronavíruse  - TU

Oznam o postupe pri volaní o koronavíruse - TU

Oznam stránkové hodiny štátnej správy  - TU

Oznam - opatrenie Verejného zdravotníctva - TU

Oznam Sociálna poisťovň- TU

Opatrenia opatrenie Verejného zdravotníctva 2  - TU

Oznam SAD - TU

Oznam Ministerstva školstva - TUOznam - TU

Uznesenie vlády - TU

Oznam opatrenie Verejného zdravotníctva 3 - TU

Uznesenie bezpečnostnej rady BBSK - TU

predaj gumy na rúška   -   http://www.pyrospol.sk/?cat=fd

 Informujme ľudí, prečo zostať doma   TU -  https://www.zmos.sk/zostan-doma---oznam/mid/405616/.html…

 Ako skontrolovať dodržiavanie karantény -  https://www.ta3.com/…/odpovedame-na-vase-otazky-ako-skontro…

Určené predajne v okrese RS  - Oznam - TU

Nové mimoriadne opatrenia - Opatrenia - TU

Nové mimoriadne opatrenia Polícia SR   - https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/3209712445725622?__tn__=K-R


Prílohy

Vytvorené: 6. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 31. 5. 2021 08:58
Autor: Správce Webu