Obsah

Informácie o koronavíruse

Typ: ostatné
Oznam Obecného úraduVšetky informácie ohľadom koronavírusu

Nové opatrenia od 3.3.2021 -    https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-prijala-nove-opatrenia-na-potlacenie-pandemie-ak-nezaberu-hrozi-tvrdy-lockdown-a-uzatvorenie-krajiny&fbclid=IwAR0r1_LHI-ZHD7uuyZT_uYFXJ5wsuKN3iCyZEz3KFUeMtemDyG3K6MDfffU

COVID automat od 22.2.2021 - TU - https://domov.sme.sk/c/22597889/covid-automat-okresy-farby-koronavirus.html

Informácie o otestovaných 22.-24.1.2021 v okrese Rimavská Sobota - Oznam - TU

Rozhodnutie RÚVZ - Rozhodnutie RZ - TU

ÚVZ vydal ďalšiu vyhlášku k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí -https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_2_2021.pdf

Aktuálne opatrenia - https://www.zmos.sk/plan-na-navrat-deti-do-skol-zavisi-od-situacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne hygienické opatrenia - https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-nov/

Aktuálna epidemiologická situácia -  https://www.uvzsr.sk/.../Epidemiologicka_situacia_TK...

4 kolo testovania - https://www.echoviny.sk/.../stvrte-kolo-testovania.../

Kam môžete ísť bez testu - https://www.somzodpovedny.sk/nezucastnili-ste-sa-testovania%E2%80%8B/ 

Prevádzkový poriadok - TU

Kam môžete ísť s testom aj bez testu - TU- https://www.bucany.sk/kam-mozem-ist-ked-budem-mat-negativny-test-a-co-je-povolene-pre-tych-co-na-testy-nepojdu-otazky-a-odpovede-prevzate-z-dennika-n-spracovala-veronika-f/mid/378970/.html

Uznesenie - Oznam - TU

Zákaz vychádzania  - Opatrenia - TU

NFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID- 19   https://www.mosr.sk/.../informacie-k-celoplosnemu.../

Zastupiteľstvo od 15.10.2020 - https://www.zmos.sk/zasadnutia-zastupitelstiev-v-krizovej-situacii--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR2g2HDmNPChUJq9z8vGVEuCL9I4ek5JPk94cS1Ni-uCy71c1kF-_Xqa4VA#m_405616

Nové opatrenia od 12.10.2020 - https://www.facebook.com/UradVladySR/

Koronavírus: dávajte si pozor, akým informáciám uveríte -http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus-davajte-si-pozor-akym-informaciam-uverite

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky; - Vyhlásenie - TU

ÚVZ SR vydal opatrenie k používaniu rúšok. - https://www.uvzsr.sk/.../covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia - AKTUALIZÁCIA - https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

Opatrenia od 10.09.2020 -http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf

ÚVZ zmena organizácie hromadných podujatí - https://www.zmos.sk/uvz-zmena-organizacie-hromadnych-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Registrácia pri príchede z rizikovej krajiny - https://korona.gov.sk/ehranica/?fbclid=IwAR11FyPdATZ_Zt4cQ2x0ILMx-7bvzwj4W22ZMM8I7myHEEWBQoxnYH65v9c#

Nové usmernenie hlavného hygienika

 TU-     https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-hlavneho-hygienika-oznam/mid/405616/.html#m_405616

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hh_sr_SARS_CoV_2_osma_aktualizacia.pdf

Registrácia pri príchode z rizikových krajín TU - https://korona.gov.sk/ehranica/#

Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19

TU - https://www.zmos.sk/blizsie-k-opatreniam-pre-verejne-kulturne-podujatia-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zákaz vstupu do Maďarska -  https://www.zmos.sk/cezhranicie-zakaz-vstupu-do-madarska-od-1-septembra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenia ÚVZ SR TU - https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy 

TU - https://www.zmos.sk/prehlad-zmien-v-manualoch-a-sprievodnych-dokumentoch-pre-materske-a-zakladne-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Plánované zmeny od 1. septembra 2020 TU - http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4428:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-verejnos-informovalo-onplanovanych-zmenach-od-1-septembra-2020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Opatrenia tu - Oznam - TU 

Opatrenie hromadné podujatia -  Oznam - TU

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR  - Oznam - TU

Nosenie rúška  - Oznam - TU

Pomoc pre Materské školy TU - https://www.zmos.sk/b-grohling-na-pomoc-pre-materske-skoly-vyclenili-90-mil-eur--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR3m91v2nXtAYKN91x7cy7y0BBQZkR3QQbNq8_C0jDNIWBVE5OZsnUvvQDc#m_405616

Samosprávy a chod škôl TU - https://www.zmos.sk/z-krajcir-samospravy-doplacaju…/…/.html…

Slovenská pošta ruší skrátenie otváracích hodín TU - https://www.zmos.sk/slovenska-posta-rusi-skratene-…/…/.html…

Informácia o výnimke pre obecné zastupiteľstvá TU - https://www.zmos.sk/informacia-o-vynimke-pre-obecne-zastupitelstva-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR04QjOKQpRg3HxUc6Im1jYlatsf2w7ufdxjnXZs9ZugaAbyspIdGTl_TPE#m_405616

Nové opatrenia od 20.4.2020 TU - https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1gom1N0JotTlwGA8bVcGsjbIO6Zfhn7NmM-z3ARIRN6BW0VScVbaDdOcc#m_405616 

Učíme na diaľku TU -  https://www.ucimenadialku.sk/

Pandemické ošetrovné a nemocenské TU-  https://uzitocna.pravda.sk/…/548069-pandemicke-osetrovne-a…/

Zmos podporuje TU - https://www.zmos.sk/zmos-podporuje-dalsiu-uzitocnu…/…/.html…

Novela zákona o ochrane pred požiarmi súvisiaca s ochorením COVID – 19 sa dotýkajú aj dobrovoľných hasičov obcí TU -  https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-ochrane-pred-p…/…/.html…

Sociálne služby TU- https://www.employment.gov.sk/…/koronaviru…/socialne-sluzby/

Usmernenie k zápisu deti do MŠ - TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-ps…/…/.html…

Vplyv opatrení na zamestnancov školstva - TU https://www.zmos.sk/vplyv-opatreni-uradu-verejneho…/…/.html…

Samosprávy potrebujú posilniť kompetencie - TU https://www.zmos.sk/j-viskupic-samospravy-potrebuj…/…/.html…

Možnosť vzdelávania - TU https://www.zmos.sk/moznosti-vzdelavania-oznam/mid/435031/.html?fbclid=IwAR1S2f0XhqUmmRqXYDbknuV27M-clS7xF1t4Gb3MhEVdsxb7wms9wVsnjFg#m_435031

Usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom   TU - http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Usmernenie hlavného hygienika č.6  -  Oznam - TU

Oznam o úradných hodinách ( polícia, okresný úrad a pod.) - TU  http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-aprila-dochaza-k-dalsim-upravam-v-uradnych-hodinach-pracovisk-mv-sr-dolezite-info-pre-obcanov-a-podnikatelov&fbclid=IwAR33MakxuQN_OXbLK7Y_NBRu8tPxwkA7GIuz5seBE0AqmMd817YSjMjKWV4

ZMOS - Informácia - TU  https://www.zmos.sk/podnety-na-riesenie-problemov-vzniknutych-v-suvislosti-s-pandemiou-coronaviru-v-regionalnom-skolstve-v-posobnosti-miest-a-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálna poisťovňa -  Oznam - TU  https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s?fbclid=IwAR10tyG3HYVhYJCSBp3-XcBIx52ic796mdztcZlmygqxhjLRkckkCVsibZ0

Uzatvorenie prevádzok -  Oznam - TU

Rozhodnutie ministerstva školstva  oznam - TU  https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výber z opatrení vlády SR  -   Výber - TU

Dôležité kontakty na Úrad verejného zdravotníctva  Kontakty - TU

 nakladanie s odpadom -   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Informácia o Koronavíruse  - TU

Oznam o postupe pri volaní o koronavíruse - TU

Oznam stránkové hodiny štátnej správy  - TU

Oznam - opatrenie Verejného zdravotníctva - TU

Oznam Sociálna poisťovň- TU

Opatrenia opatrenie Verejného zdravotníctva 2  - TU

Oznam SAD - TU

Oznam Ministerstva školstva - TUOznam - TU

Uznesenie vlády - TU

Oznam opatrenie Verejného zdravotníctva 3 - TU

Uznesenie bezpečnostnej rady BBSK - TU

predaj gumy na rúška   -   http://www.pyrospol.sk/?cat=fd

 Informujme ľudí, prečo zostať doma   TU -  https://www.zmos.sk/zostan-doma---oznam/mid/405616/.html…

 Ako skontrolovať dodržiavanie karantény -  https://www.ta3.com/…/odpovedame-na-vase-otazky-ako-skontro…

Určené predajne v okrese RS  - Oznam - TU

Nové mimoriadne opatrenia - Opatrenia - TU

Nové mimoriadne opatrenia Polícia SR   - https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/3209712445725622?__tn__=K-R


Prílohy

Vytvorené: 6. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 3. 2021 08:53
Autor: Správce Webu