Obsah

Archív faktur, zmluv

Zmluvy

Rok 2017

Dohoda s UPSVaR SR Stiahnuté: 146x | 06.06.2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 138x | 01.06.2017

Dodatok ku kúpnej zmluve SSC Stiahnuté: 149x | 26.04.2017

Mapa Slovakia Digital, s.r.o. Stiahnuté: 154x | 26.04.2017

Slovanet a.s. Stiahnuté: 160x | 06.02.2018

Rok 2016

Kúpna zmluva MOBI, s.r.o. Stiahnuté: 229x | 13.01.2017

Dohoda s ÚPSVR Stiahnuté: 157x | 15.12.2016

Kúpna zmluva s SSC Stiahnuté: 171x | 14.11.2016

Zmluva O zabezpečení systému.. Stiahnuté: 134x | 06.02.2018

Dohoda Dodatok k dohode č 16/31/52A/81 Stiahnuté: 142x | 06.02.2018

Dohoda O zabezpečení praktického vyučovania Stiahnuté: 144x | 06.02.2018

Zmluva Autorské práva Stiahnuté: 135x | 06.02.2018

Dohoda Dodatok k dohode č. 8/2015 Stiahnuté: 167x | 06.02.2018

Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuté: 147x | 06.02.2018

Zmluva Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie Stiahnuté: 137x | 06.02.2018

Dohoda o vykonaní aktivačnej činnosti Stiahnuté: 242x | 06.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácií Stiahnuté: 140x | 06.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuté: 147x | 06.02.2018

Zmluva Nakladanie s odpadom Stiahnuté: 133x | 06.02.2018

Zmluva Vytvorenie webstránky Stiahnuté: 137x | 06.02.2018

Stránka