Kontakty

Toto webové sídlo www.rimavskezaluzany.eu spravuje Obec Rimavské Zalužany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rimavské Zalužany

Adresa:
Obecný úrad Rimavské Zalužany
Rimavské Zalužany č. 1
980 53 Rimavská Baňa

IČO:  00649830

DIČ : 202127563

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Mikroregión: Rimava-Rimavica
Región: Malohont
Miestna akčná skupina : MAS Malohont
Počet obyvateľov: 343
Rozloha: 464 ha  / k.ú. Príboj a k.ú. Rimavské Zalužany /
Prvá písomná zmienka: v roku 1164 

Podateľňa: podatelna@rimavskezaluzany.eu

Starosta: Janka Ďurišová, tel: 0905 572 456

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@rimavskezaluzany.eu

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 549 52 23

E-mail: obecrimzaluzany@mail.t-com.sk

Kompetencie:

Obec Rimavské Zalužany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný obecný úrad stavebný so sídlom na Mestkom úrade v Tisovci, pracovisko - budova Sociálnej poisťovne, 1 poschodie, ul. K. Mikszáta 6, 979 01  Rimavská Sobota.

Kontakt:

Mgr.Slováková Renata
047 / 381 02 12

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 16.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00

Nieloľko dôležitých telefónnych čísel.

112-jednotné európske číslo tiesňového volania na privolanie záchranných zložiek.

155-rýchla zdravotnícka pomoc.

158-polícia.

150-hasiči.

159-mestská polícia.

18 155-letecká záchranná služba.

18 300-horská záchranná služba.

02 5477 4166-toxikologické informačné centrum.

0850 111 313-linka záchrany, odborníci navigujú volajúceho, ako poskytnúť prvú pomoc.

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:00    
Štvrtok: 07:30 - 15:30   
Piatok: 07:30 - 15:30  
Po - Pi : obed 11:30 - 12:00

Mapový portál obce

Mapový portál obce

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rimavské Zalužany
Počasie Rimavské Zalužany - Svieti.com